LĐLĐ Khánh Hòa: Thăm động viên, chúc mừng người lao động ngành Y tế

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa thăm chúc mừng tập thể y bác sĩ, người lao động Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa thăm chúc mừng tập thể y bác sĩ, người lao động Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa thăm chúc mừng tập thể y bác sĩ, người lao động Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Lên top