LĐLĐ Khánh Hòa: Tặng quà và chúc tết công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong đêm