LĐLĐ Khánh Hòa: Tặng 30 suất học bổng cho con CNLĐ khó khăn học giỏi

Những suất học bổng động viên kịp thời con em công nhân lao động khó khăn tại Khánh Hòa vượt khó. Ảnh:P.L
Những suất học bổng động viên kịp thời con em công nhân lao động khó khăn tại Khánh Hòa vượt khó. Ảnh:P.L
Những suất học bổng động viên kịp thời con em công nhân lao động khó khăn tại Khánh Hòa vượt khó. Ảnh:P.L
Lên top