LĐLĐ Khánh Hòa: Sẽ tổ chức 2 ngày bán hàng vì phúc lợi đoàn viên

Nhiều chương trình bán hàng với mức giá ưu đãi đến được với đoàn viên. Ảnh:P.Linh
Nhiều chương trình bán hàng với mức giá ưu đãi đến được với đoàn viên. Ảnh:P.Linh
Nhiều chương trình bán hàng với mức giá ưu đãi đến được với đoàn viên. Ảnh:P.Linh
Lên top