LĐLĐ Khánh Hòa: Hiệu quả từ các phong trào thi đua thiết thực

Thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo đến từng công nhân lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn Khánh Hòa đề ra trong giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Phương Linh
Thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo đến từng công nhân lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn Khánh Hòa đề ra trong giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Phương Linh
Thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo đến từng công nhân lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn Khánh Hòa đề ra trong giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Phương Linh
Lên top