LĐLĐ Khánh Hòa: Chung tay ứng phó với dịch bệnh COVID 19

LĐLĐ Khánh Hòa phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các cuộc họp. Ảnh: P.Linh
LĐLĐ Khánh Hòa phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các cuộc họp. Ảnh: P.Linh
LĐLĐ Khánh Hòa phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các cuộc họp. Ảnh: P.Linh
Lên top