LĐLĐ Khánh Hòa: Chủ động cùng báo chí vào cuộc đồng hành với CNLĐ

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa trao bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền hoạt động công đoàn Khánh Hòa năm 2020. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa trao bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền hoạt động công đoàn Khánh Hòa năm 2020. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa trao bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền hoạt động công đoàn Khánh Hòa năm 2020. Ảnh: Phương Linh
Lên top