LĐLĐ huyện Yên Thành: Năm 2020, có 562 chiến sĩ thi đua cơ sở

LĐLĐ huyện Yên Thành nhận Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Anh Tuấn
LĐLĐ huyện Yên Thành nhận Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Anh Tuấn
LĐLĐ huyện Yên Thành nhận Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Anh Tuấn
Lên top