LĐLĐ huyện Yên Thành: Hơn 1.000 công nhân vui “Tết sum vầy”

Nhiều phần quà ý nghĩa đến với công nhân Công ty TNHH MLB TENERGY  trong "Tết sum vầy" 2021. Ảnh: TT
Nhiều phần quà ý nghĩa đến với công nhân Công ty TNHH MLB TENERGY trong "Tết sum vầy" 2021. Ảnh: TT
Nhiều phần quà ý nghĩa đến với công nhân Công ty TNHH MLB TENERGY trong "Tết sum vầy" 2021. Ảnh: TT
Lên top