LĐLĐ huyện Yên Mỹ (Hưng Yên): Phối hợp nâng kiến thức bảo hiểm xã hội cho đoàn viên

LĐLĐ huyện Yên Mỹ phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị. Ảnh: congdoanhungyen
LĐLĐ huyện Yên Mỹ phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị. Ảnh: congdoanhungyen
LĐLĐ huyện Yên Mỹ phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị. Ảnh: congdoanhungyen
Lên top