LĐLĐ huyện Yên Khánh (Ninh Bình): Nhiều hoạt động thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”

Đồng chí Phùng Thị Hằng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Khánh
 truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Cty TNHH MTV B&H Vina
Đồng chí Phùng Thị Hằng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Khánh truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Cty TNHH MTV B&H Vina
Đồng chí Phùng Thị Hằng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Khánh truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Cty TNHH MTV B&H Vina
Lên top