LĐLĐ huyện Yên Dũng (Bắc Giang): Trao tiền hỗ trợ xây mới 2 nhà ở “Mái ấm CĐ”