LĐLĐ huyện Vũ Thư (Thái Bình) hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư, lãnh đạo chính quyền địa phương, doanh nghiệp động viên, chúc mừng chị Minh có ngôi nhà mới. Ảnh: B.M
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư, lãnh đạo chính quyền địa phương, doanh nghiệp động viên, chúc mừng chị Minh có ngôi nhà mới. Ảnh: B.M
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư, lãnh đạo chính quyền địa phương, doanh nghiệp động viên, chúc mừng chị Minh có ngôi nhà mới. Ảnh: B.M
Lên top