LĐLĐ huyện Vũ Quang phối hợp tổ chức hiến máu nhân đạo

Nhiều người tham gia hiến máu do LĐLĐ huyện Vũ Quang phối hợp tổ chức. Ảnh: Bích Hường.
Nhiều người tham gia hiến máu do LĐLĐ huyện Vũ Quang phối hợp tổ chức. Ảnh: Bích Hường.
Nhiều người tham gia hiến máu do LĐLĐ huyện Vũ Quang phối hợp tổ chức. Ảnh: Bích Hường.
Lên top