LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Tập trung phát triển đoàn viên năm 2021

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Dương Bích
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Dương Bích
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Dương Bích
Lên top