LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng): Tặng nông sản cho người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) trao quà tặng người lao động. Ảnh LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo
Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) trao quà tặng người lao động. Ảnh LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo
Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) trao quà tặng người lao động. Ảnh LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo
Lên top