LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên): Phối hợp giám sát đảm bảo tốt chế độ, chính sách cho người lao động

CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp CĐ trong huyện thường xuyên thăm hỏi, tặng quà. Ảnh: Đức Minh
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp CĐ trong huyện thường xuyên thăm hỏi, tặng quà. Ảnh: Đức Minh
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp CĐ trong huyện thường xuyên thăm hỏi, tặng quà. Ảnh: Đức Minh
Lên top