LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên): Phát triển được 46 CĐCS với 6.463 đoàn viên CĐ

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên (thứ hai từ trái sang) và Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm Tôn Kim Thúy (thứ ba từ trái sang) trò chuyện với lãnh đạo Cty VAP và CNLĐ nhân dịp Cty nâng cấp nhà ăn đạt tiêu chuẩn 5 sao.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên (thứ hai từ trái sang) và Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm Tôn Kim Thúy (thứ ba từ trái sang) trò chuyện với lãnh đạo Cty VAP và CNLĐ nhân dịp Cty nâng cấp nhà ăn đạt tiêu chuẩn 5 sao.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên (thứ hai từ trái sang) và Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm Tôn Kim Thúy (thứ ba từ trái sang) trò chuyện với lãnh đạo Cty VAP và CNLĐ nhân dịp Cty nâng cấp nhà ăn đạt tiêu chuẩn 5 sao.
Lên top