LĐLĐ huyện Ứng Hòa (TP. Hà Nội) bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên

Tại lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho gia đình bà Đỗ Thanh Hằng - đoàn viên Công đoàn Trường THCS Viên Nội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Tại lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho gia đình bà Đỗ Thanh Hằng - đoàn viên Công đoàn Trường THCS Viên Nội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Tại lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho gia đình bà Đỗ Thanh Hằng - đoàn viên Công đoàn Trường THCS Viên Nội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội