LĐLĐ huyện Ứng Hoà (Hà Nội): 2.000 lượt lao động tới phiên giao dịch việc làm

Phiên giao dịch và tư vấn việc làm tại huyện Ứng Hoà (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của nhiều lao động địa phương.
Phiên giao dịch và tư vấn việc làm tại huyện Ứng Hoà (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của nhiều lao động địa phương.
Phiên giao dịch và tư vấn việc làm tại huyện Ứng Hoà (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của nhiều lao động địa phương.