LĐLĐ huyện Tiên Lãng trao gần 70 suất quà cho CNVC, NLĐ hoàn cảnh khó khăn