LĐLĐ huyện Tiên Lãng: Tôn vinh 91 điển hình tiến tiến, lao động giỏi

Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng biểu dương 91 tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2020, lao động giỏi năm 2019. Ảnh BTG
Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng biểu dương 91 tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2020, lao động giỏi năm 2019. Ảnh BTG
Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng biểu dương 91 tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2020, lao động giỏi năm 2019. Ảnh BTG
Lên top