LĐLĐ huyện Tiên Lãng: Thành lập công đoàn cơ sở với 498 đoàn viên

LĐLĐ huyện Tiên Lãng trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty đồ chơi thông minh Sun Vigor. Ảnh MD
LĐLĐ huyện Tiên Lãng trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty đồ chơi thông minh Sun Vigor. Ảnh MD
LĐLĐ huyện Tiên Lãng trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty đồ chơi thông minh Sun Vigor. Ảnh MD
Lên top