LĐLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng): Khám sức khỏe gần 200 nữ lao động

Gần 200 CNVCLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) được khám, tư vấn sức khỏe sinh sản. Ảnh CTV
Gần 200 CNVCLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) được khám, tư vấn sức khỏe sinh sản. Ảnh CTV
Gần 200 CNVCLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) được khám, tư vấn sức khỏe sinh sản. Ảnh CTV
Lên top