LĐLĐ huyện Tiên Lãng: CNVCLĐ không chủ quan với dịch COVID-19

LĐLĐ huyện Tiên Lãng tặng gạo CNVCLĐ bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19. Ảnh ĐL
LĐLĐ huyện Tiên Lãng tặng gạo CNVCLĐ bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19. Ảnh ĐL
LĐLĐ huyện Tiên Lãng tặng gạo CNVCLĐ bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Lên top