LĐLĐ huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội) khen thưởng nhiều tập thể, giáo viên có thành tích tốt trong năm học 2017 - 2018

Bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.  Hà Nội *bên phải) trao Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ TP. Hà Nội cho đại diện Trường Mầm non B Thanh Liệt. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội *bên phải) trao Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ TP. Hà Nội cho đại diện Trường Mầm non B Thanh Liệt. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội *bên phải) trao Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ TP. Hà Nội cho đại diện Trường Mầm non B Thanh Liệt. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top