LĐLĐ huyện Thanh Chương: Thành lập mới 2 công đoàn cơ sở với 146 đoàn viên

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh: Lê Huyền
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh: Lê Huyền
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh: Lê Huyền
Lên top