LĐLĐ huyện Thanh Chương tặng quà cho công nhân“3 tại chỗ”

LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) tặng quà cho người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn. Ảnh: HĐ
LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) tặng quà cho người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn. Ảnh: HĐ
LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) tặng quà cho người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn. Ảnh: HĐ
Lên top