LĐLĐ huyện Thanh Chương: Hỗ trợ cán bộ y tế phòng, chống COVID-19

LĐLĐ huyện Thanh Chương trao 10 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, người lao động Trung tâm Y tế huyện phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LH
LĐLĐ huyện Thanh Chương trao 10 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, người lao động Trung tâm Y tế huyện phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LH
LĐLĐ huyện Thanh Chương trao 10 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, người lao động Trung tâm Y tế huyện phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LH
Lên top