LĐLĐ huyện Thái Thụy chăm lo đời sống cho đoàn viên nhà giáo

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: B.M
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: B.M
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: B.M
Lên top