LĐLĐ huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) họp mặt kỷ niệm 28.7

Khen thưởng tại họp mặt truyền thống 28.7 LĐLĐ huyện Tân Phú Đông. Ảnh: K.Q
Khen thưởng tại họp mặt truyền thống 28.7 LĐLĐ huyện Tân Phú Đông. Ảnh: K.Q
Khen thưởng tại họp mặt truyền thống 28.7 LĐLĐ huyện Tân Phú Đông. Ảnh: K.Q
Lên top