LĐLĐ huyện Tân Kỳ: Chung tay hỗ trợ cô giáo bị thiệt hại do thiên tai

Đồng chí Trần Kiên Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Kỳ hỗ trợ gia đình cô giáo Nguyễn Thị Cúc 3.000.000 đồng. Ảnh: TM
Đồng chí Trần Kiên Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Kỳ hỗ trợ gia đình cô giáo Nguyễn Thị Cúc 3.000.000 đồng. Ảnh: TM
Đồng chí Trần Kiên Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Kỳ hỗ trợ gia đình cô giáo Nguyễn Thị Cúc 3.000.000 đồng. Ảnh: TM
Lên top