LĐLĐ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh: Thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ba - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ba - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ba - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top