LĐLĐ huyện Tân Biên: 400 CBCNVC-LĐ tham gia ngày hội “Giọt máu tình nguyện hè”

Các cán bộ, công chức cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Các cán bộ, công chức cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Các cán bộ, công chức cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top