LĐLĐ huyện Sơn Dương ủng hộ 36 triệu đồng chống dịch COVID-19

LĐLĐ huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) trao hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: S.D
LĐLĐ huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) trao hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: S.D
LĐLĐ huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) trao hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: S.D
Lên top