LĐLĐ huyện Sơn Dương hỗ trợ xây dựng 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng

Đại diện LĐLĐ huyện Sơn Dương trao tiền hỗ trợ xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Thu Loan.
Đại diện LĐLĐ huyện Sơn Dương trao tiền hỗ trợ xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Thu Loan.
Đại diện LĐLĐ huyện Sơn Dương trao tiền hỗ trợ xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Thu Loan.
Lên top