LĐLĐ huyện Sóc Sơn bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 3 đoàn viên

Bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: LĐLĐ HN
Bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: LĐLĐ HN
Bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: LĐLĐ HN
Lên top