LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) tặng 4 mái ấm cho đoàn viên khó khăn

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Nguyễn Thái Dương trao 4 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên huyện Quỳnh Phụ.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Nguyễn Thái Dương trao 4 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên huyện Quỳnh Phụ.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Nguyễn Thái Dương trao 4 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên huyện Quỳnh Phụ.
Lên top