LĐLĐ huyện Quỳnh Nhai: Sẽ sớm thành lập Công đoàn Cty CP Dệt may Sơn La

NLĐ Cty CP Dệt may Sơn La ký hợp đồng lao động. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Sơn La
NLĐ Cty CP Dệt may Sơn La ký hợp đồng lao động. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Sơn La
NLĐ Cty CP Dệt may Sơn La ký hợp đồng lao động. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Sơn La
Lên top