LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu: Giám sát công tác phòng chống dịch và bữa ăn ca

LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu giám sát công tác triển khai bữa ăn ca cho công nhân lao động tại Công ty may Đại Thanh. Ảnh: HĐ
LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu giám sát công tác triển khai bữa ăn ca cho công nhân lao động tại Công ty may Đại Thanh. Ảnh: HĐ
LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu giám sát công tác triển khai bữa ăn ca cho công nhân lao động tại Công ty may Đại Thanh. Ảnh: HĐ
Lên top