LĐLĐ huyện Quế Phong (Nghệ An) công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở

LĐLĐ huyện Quế Phong  (tỉnh Nghệ An) công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Quang. Ảnh: TT
LĐLĐ huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Quang. Ảnh: TT
LĐLĐ huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Quang. Ảnh: TT
Lên top