LĐLĐ huyện Quảng Trạch: Vì lợi ích đoàn viên nhân "Tháng Công nhân"

Bà Trần Thị Vân - Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Trạch trao hỗ trợ cho NLĐ. Ảnh: Lê Phi Long
Bà Trần Thị Vân - Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Trạch trao hỗ trợ cho NLĐ. Ảnh: Lê Phi Long
Bà Trần Thị Vân - Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Trạch trao hỗ trợ cho NLĐ. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top