LĐLĐ huyện Quảng Trạch (Quảng Bình): Trao quà hỗ trợ ngư dân