LĐLĐ huyện Quảng Trạch (Quảng Bình): Tất cả vì người lao động trong “Tháng công nhân 2017”

Các phần quà được trao cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Các phần quà được trao cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.