LĐLĐ huyện Quảng Trạch: Nổi bật các hoạt động nhân Tháng Công nhân

Bà Trần Thị Vân - Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Trạch thăm hỏi, động viên gia đình CNVCLĐ nhân Tháng Công nhân. Ảnh: LPL
Bà Trần Thị Vân - Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Trạch thăm hỏi, động viên gia đình CNVCLĐ nhân Tháng Công nhân. Ảnh: LPL
Bà Trần Thị Vân - Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Trạch thăm hỏi, động viên gia đình CNVCLĐ nhân Tháng Công nhân. Ảnh: LPL
Lên top