LĐLĐ huyện Nghi Xuân: Trao 20 suất quà cho công nhân khó khăn

LĐLĐ huyện Nghi Xuân trao quà cho công nhân Công ty Châu Tuấn. Ảnh: CĐ
LĐLĐ huyện Nghi Xuân trao quà cho công nhân Công ty Châu Tuấn. Ảnh: CĐ
LĐLĐ huyện Nghi Xuân trao quà cho công nhân Công ty Châu Tuấn. Ảnh: CĐ
Lên top