LĐLĐ huyện Nghi Lộc tặng quà động viên 5 chốt kiểm soát dịch bệnh

LĐLĐ huyện Nghi Lộc động viên, tặng quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: PS
LĐLĐ huyện Nghi Lộc động viên, tặng quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: PS
LĐLĐ huyện Nghi Lộc động viên, tặng quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: PS
Lên top