LĐLĐ huyện Nghi Lộc: Kêu gọi chung tay phòng, chống dịch COVID-19

LĐLĐ huyện Nghi Lộc phát động đợt cao điểm vận động, kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19". Ảnh: HT
LĐLĐ huyện Nghi Lộc phát động đợt cao điểm vận động, kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19". Ảnh: HT
LĐLĐ huyện Nghi Lộc phát động đợt cao điểm vận động, kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19". Ảnh: HT
Lên top