LĐLĐ huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội): Trên 300 nữ giáo viên được khám tầm soát phát hiện sớm ung thư

Khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho các nữ giáo viên ở huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội). Ảnh: LĐLĐ huyện Mỹ Đức
Khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho các nữ giáo viên ở huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội). Ảnh: LĐLĐ huyện Mỹ Đức
Khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho các nữ giáo viên ở huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội). Ảnh: LĐLĐ huyện Mỹ Đức