LĐLĐ huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi): Tổ chức giải bóng đá mini CNVCLĐ nữ năm 2016